Helgi-DSC_0159 11_JK4-70_Hanna_Thordarson-29--2 AM_350_Skardsbok Skumur