Fræðsla

farðu með fjölskylduna í ferðalag um íslenskan myndheim

Fræðsluefni Safnahússins miðar að því að leikur og sköpun séu grunnur náms. Fræðsla er samofin sýningunni Sjónarhorn á margvíslegan hátt og á sýningunni er fræðsluefni sem býður upp á leik og hvetur til skapandi hugsunar um verk og inntak sýningarinnar. Auk þess eru fræðslurými í Safnahúsinu þar sem sýningagestir geta skoðað, leikið og slakað á. Heimsókn í Safnahúsið er tilvalið tækifæri til samverustundar eldri og yngri kynslóða og fræðsluefnið er hugsað sem samvinnuverkefni fyrir börn og fullorðna.

  Fróðildi

Halló! Ég er Fróðildi. Þegar þú sérð mig inni í Safnahúsinu veistu að þú mátt snerta, prófa og leika!

Upplýsingar fyrir sýningargesti með börn

  • Aðgangur er ókeypis fyrir börn yngri en 18 ára en ætlast er til að ung börn séu í fylgd með fullorðnum.
  • Skiptiborð eru í kjallara.
  • Geyma þarf stærri kerrur og vagna í inngangi Safnahússins. Regnhlífakerrur fást að láni í afgreiðslu.
  • Geyma þarf töskur í skápum í kjallara hússins.
  • Nestisaðstaða er í fræðslurými/ hóparými / móttökurými í kjallara Safnahússins.
  • Rannsóknir sýna að börn læra meira með stuttum og tíðum heimsóknum í söfn en með löngum og fáum heimsóknum.

Í Safnahúsinu getur þú notað snjallsíma til að fræðast um sýninguna Sjónarhorn. Frí nettenging er í húsinu sem veitir aðgang að vefleiðsögn um sýninguna. Snjallsímar fást leigðir í afgreiðslu hússins fyrir þá sem vilja.


Skólaheimsóknir

Skólaferð um íslenskan myndheim

Eitt af meginmarkmiðum sýningarinnar Sjónarhorn í Safnahúsinu er að hún nýtist nemendum til að upplifa og rýna í íslenskan myndheim. Safnfræðsla sýningarinnar tekur mið af aðalnámskrá og er fræðsluefni sniðið að þörfum fjögurra skólastiga.

Í Safnahúsinu starfar þjálfað starfsfólk sem er tilbúið að aðstoða kennara og nemendur á ferðalagi sínu um sýninguna. Nemendur eru þó ávallt á ábyrgð kennara meðan á heimsókn stendur.

Vinsamlega hafið samband í síma 515-9600 eða list@listasafn.is

Þegar í Safnahúsið er komið

  • Vaktstjóri mun taka á móti skólahópnum og vísa í hóparými.
  • Kennari lætur nemendur vinna verkefni í sýningarsölum Safnahússins.
  •  Starfsfólk Safnahússins er vakandi fyrir þörfum skólahópa og tilbúið til aðstoðar.
  • Við hlökkum til að taka á móti ykkur, góða skemmtun!
Safnareglurnar

Vinsamlegast kynnið fyrstu þrjár reglurnar fyrir nemendum áður en þið heimsækið Safnahúsið.

1.      Skoðið með augunum. Snertið ekki listaverkin með höndunum.

2.      Gangið rólega um húsið.

3.      Haldið hópinn.

4.      Notið blýant til að skrifa og teikna með.

5.      Matur og drykkir eiga ekki heima í sýningarsölum Safnahússins.

6.   Leyfilegt er að taka ljósmyndir án flass og löngustanga.

7.      Geymið töskur í kjallara hússins.

Hjálpumst að við að passa upp á listaverkin á sýningunni, takk!

Úr Aðalnámskrá grunnskóla:

Að tjá sig myndrænt, í handverki, hreyfingu, leik og tónum er manninum eðlislægt. Afrakstur þess má finna í mannkynssögunni og hefur mótað hana til dagsins í dag. Einstaklingar þurfa að vera meðvitaðir um þessi mótunaröfl innan hvers samfélags til að geta notið þeirra á uppbyggjandi og gagnrýninn hátt samhliða því að nýta þau og þróa áfram, sér og komandi kynslóðum til góðs (Aðalnámskrá, 2013, bls. 140).

Heimsókn í Safnahúsið veitir tækifæri til upplifunar á myndlist sem mótunarafls í samfélaginu hverju sinni og umræðu á gagnrýninn hátt.

Markmið með fræðslu fyrir skólahópa:

1.     að vekja áhuga á sjónrænum arfi Íslendinga

2.     að auka víðsýni og ýta undir sjálfstæða hugsun

3.     að ávallt sé í boði vandað fræðsluefni fyrir hin ýmsu skólastig

4.     að sjá til þess eftir því sem hægt er að fræðsluefni safnsins sé tengt námskrá skólanna svo það nýtist sem best í kennslu

5.     að hafa góðar upplýsingar fyrir kennara á netinu um allt sem varðar heimsóknina, bæði sem undirbúning fyrir og eftirfylgni eftir heimsókn

6.     að ýta undir að skólar nýti sér sýninguna sem námstæki

7.     að allt fræðslustarf byggi sérfræðiþekkingu og sé faglega unnið 

Verkefni fyrir skólahópa (pdf-skjöl)

Yngsta stig, upplýsingar

Yngsta stig, álfasaga

Miðstig, upplýsingar um verkefni um valdatákn

Miðstig,  verkefni um valdatákn

Unglingastig, upplýsingar um ævisöguverkefni

Unglingastig, verkefnið semjum ævisögu

Framhaldsskólastig, upplýsingar um verkefnið ólík sjónarhorn

Framhaldsskólastig, verkefnið ólík sjónarhorn

 Teiknigáta